CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Attracted by Long-Range Electron Correlation: Adenine on Graphite"

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; V.R. Cooper ; D.C. Langreth
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 10