CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond, Preface

V Abramov ; E Paal ; S Silvestrov ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-29.
CPL Pubid: 225046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur