CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a nonlinear eddy-viscosity model based on elliptic relaxation

B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern)
Flow, Turbulence and Combustion Vol. 76 (2006), p. 241-256.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-18.
CPL Pubid: 22504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur