CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface: Proceedings Algebra, Geometry and Mathematical Physics Conference, AGMP 2011

Mulhouse, France, October 2011

A Makhlouf ; E Paal ; S Silvestrov ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Algebra, Geometry and Mathematical Physics AGMP, Mulhouse, France, October 2011 123. (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics) (2194-1009). p. VII-IX. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: algebra, geometry, mathematical physics


Vol. 85Denna post skapades 2015-10-29. Senast ändrad 2015-12-14.
CPL Pubid: 225025

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur