CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special section on Aerodynamics of Road Vehicles and Trains Foreword

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; I. Mortazavi ; C. H. Bruneau
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (0167-6105). Vol. 145 (2015), p. 281-281.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2015-10-29.
CPL Pubid: 225020

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur