CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Network Consequences of Sourcing in Low Cost Countries

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
22nd IMP Conference, 7-9 September, Università Bocconi, Milan (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-15. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 22502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur