CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3Quantum: Algebra, Geometry, Information

Eugen Paal ; P Kuusk ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Physics Conference Series Vol. 532 (2014), p. artikel nr 011001.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The basic information about the international QQQ Conference 3Quantum: Algebra Geometry Information (Tallinn, July 2012) [ AstrAlgo cWeb 2012 QQQ II] is presented and the concise review of the QQQ Proceedings is given by the proceedings volume editors.

Nyckelord: quantum algebra, quantum informationDenna post skapades 2015-10-29. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 225017

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur