CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framing Sustainability as a Property of Software Quality

P. Lago ; S. A. Kocak ; Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; B. Penzenstadler
Communications of the Acm (0001-0782). Vol. 58 (2015), 10, p. 70-78.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-29. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 225016

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur