CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum groups: from Kulish-Reshetikhin discovery to classification

Boris Kadets ; Eugene Karolinsky ; Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI (0132-6678). Vol. 433 (2015), 23, p. 186-195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The aim of this paper is to provide an overview of the results about classification of quantum groups that were obtained in [10,11]

Nyckelord: quantum groupsDenna post skapades 2015-10-29. Senast ändrad 2015-11-06.
CPL Pubid: 225012

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur