CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standards as a Co-ordination Mechanism in Construction

Marianne Jahre ; Lena Bygballe ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
22nd IMP Conference, 7-9 September, Università Bocconi, Milan (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-15. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 22501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur