CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical optimal crushing

Erik Hulthén (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress Vol. 3 (2006), 1, p. 1789-1793.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur