CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voglers filter - Försök att dämpa vibrationer vid sprängning

Pontus Thorsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Höstmad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
SBMI Branschdagar (Sveriges Bergmaterialindustri), Umeå, 22 oktober, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-28. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 224966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geoteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Akustik

Chalmers infrastruktur