CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects on the metal in the adsorption of NO2 on platinum supported BaO films

Peter Broqvist (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Surface Science Vol. 600 (2006), 16, p. L214-L218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-14. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 22495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur