CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inauthentically Intense: Coveillance and Consumer Culture among Speedsurfers

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Surveillance & Society (1477-7487). Vol. 13 (2015), 3-4, p. 487-496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This article presents material from a small-scale ethnographic study of a community of windsurfers that use GPS (Global Positioning System) technology to monitor and share their performance online. Following recent debates within Surveillance Studies, these practices are categorised as a form of coveillance. The argument explores the subjectivity produced by the introduction of GPS technology and social media usage in the context of windsurfers. Suggesting that this form of coveillance is yielding a particular consumer culture among its members, the article explores how the GPS-social-media assemblage boosts the desire to consume.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-28. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 224947

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Telekommunikation
Sociologi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur