CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Info-computational Constructivism and Cognition

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Constructivist Foundations (1782-348X). Vol. 9 (2014), 2, p. 223-231 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper aims to show how the info-computational approach (IC) can reinforce constructivist ideas about the nature of cognition and knowledge and, conversely, how constructivist insights (such as that the process of cognition is the process of life) can inspire new models of computing.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-28. Senast ändrad 2016-01-20.
CPL Pubid: 224946

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)