CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computation, information, cognition : the nexus and the liminal

Susan Alice Jane Stuart ; Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Newcastle, UK : Cambridge University Press, 2008. ISBN: 9781443800402.- xxiv, 366 p. : ill. ; 21 cm s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-27.
CPL Pubid: 224939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap
Datavetenskap (datalogi)
Annan data- och informationsvetenskap
Filosofi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)