CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information and computation : essays on scientific and philosophical understanding of foundations of information and computation

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Mark Burgin
Singapore : World Scientific Publishing, 2011. ISBN: 9789814295475.- xxxii, 496 p. : ill. ; 24 cm. s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-27.
CPL Pubid: 224937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap
Datavetenskap (datalogi)
Teoretisk datalogi
Datalogi
Informationslära
Övrig informationsteknik
Praktisk filosofi
Teoretisk filosofi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)