CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental investigation of fuel pressure influence on droplet size and velocity for a gasoline multi-hole direct injection injector spray under vaporizing conditions in a constant pressure chamber

Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
ILASS Americas, 18th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Irvine, CA, May 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 22493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur