CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of material degradation in track switches

Rostyslav Skrypnyk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the twenty eighth nordic seminar on computational mechanics p. 157-159. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

A simulation methodology, integrating several cross-disciplinary numerical tools, for predicting rail profile deterioration is presented, together with steps made towards improvement of its efficiency.

Nyckelord: Switches & crossings, metamodels, contact simulationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 224925

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur