CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HIGH-SPEED PHOTOGRAPHY AND PHASE DOPPLER ANEMOMETRY MEASUREMENTS OF FLASH-BOILING MULTI-HOLE INJECTOR SPRAYS FOR SPRAY-GUIDED GASOLINE DIRECT INJECTION

Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ronny Lindgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
10th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS 2006, August 27-Sept 1, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Multi-hole, Gasoline Direct Injection, Flash-Boiling, High-speed Photography, Phase Doppler Anemometry, Fuel temperatureDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 22491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur