CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Theory of Developing Premixed Turbulent FLames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Chomiak Jerzy (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
XIII Symposium on Combustion and Explosions. Abstracts, Chernogolovka, Russia p. 17-18. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 22489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur