CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Basic Issue of the Averaged G-Equation Approach to Premixed Turbulent Combustion Modeling

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
31stInternational Symposium on Combustion. Abstracts of Work-in-Progress Poster Presentations. p. 322. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 22487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur