CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Efficiency HBV Multipliers

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Arezoo Emadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of the 1st European Microwave Integrated Circuits Conference p. 39-42. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, frequency multiplier, varactor, Terahertz


EuMIC 2006, 10-13 September, Manchester, UK.Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur