CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genome-Scale Metabolic Models: A Link between Bioinformatics and Systems Biology

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Sergio Bordel Velasco (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Intawat Nookaew (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Comprehensive Biomedical Physics p. 165-173. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-10-26.
CPL Pubid: 224847

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur