CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using the planetary boundaries framework for setting impact-reduction targets in LCA contexts

Gustav A. Sandin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gregory Peters (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
The International Journal of Life Cycle Assessment (0948-3349). Vol. 20 (2015), 12, p. 1684-1700.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 224826

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur