CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Basic Problems of Modeling of Transient Premixed Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Pulsed and Continuous Detonations. Eds. by Roy, G., Frolov, S., and Sinibaldi, J., Moscow, Torus Press (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 22482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur