CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing macroergonomics: A study of management's involvement in the implementation of an ergonomic product in materials handling.

Carina Rislund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Human Factors in Organizational Design and Management (ODAM) p. 567-572. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur