CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical modeling of stationary but developing premixed turbulent flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Sathiah Pratap (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
ASME Paper GT2006-90916 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 22480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur