CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The inherent conflicts in user-centred product development

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Carina Rislund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Working Life Ethics. Proceedings from Nordic Ergonomics Society 36th Annual Conference 2004 / edited by Kirsten Bendix Olsen p. 213-216. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ergonomics, activity theoryDenna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 22479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur