CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Tests of a Measurement Method for Turbulent Burning Velocity

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Chomiak Jerzy (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Combustion Science and Technology Vol. 178 (2006), p. 1117-1151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 22478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur