CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in chemical speciation calculations

Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 22477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-09-15
Tid:
Lokal: