CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying Freight Intermediaries. Implications for Modeling of Freight Trip Generation

Miguel Jaller ; Ivan Sanchez-Diaz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jose Holguin-Veras
Transportation Research Record (0361-1981). Vol. 2478 (2015), 1, p. 48-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study discusses freight trip generation of pure receiver establishments, establishments that only receive goods, and freight intermediaries, establishments that both receive and ship goods. In addition, freight trip attraction and freight trip production patterns of establishments in different industry sectors were compared by using freight generation models. The analyses indicated important differences between production and attraction between establishments across and within industry segments and between pure receivers and intermediaries. As a result, econometric models (discrete and discrete-continuous models) were estimated to identify intermediary establishments. External data were used to validate the estimated models. The analyses and models could be used to improve modeling of freight trip generation.

Nyckelord: freight trip generation, logistics, urban freightDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-25. Senast ändrad 2016-12-08.
CPL Pubid: 224758

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur