CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hand-held impact machines with nonlinearly-tuned vibration absorber

Hans Lindell (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Snævar Leó Grétarsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; MATTIAS JOSEFSSON (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proc. 13th International Conference on Hand-Arm Vibration, October 12 – 16, 2015 - Beijing, China p. 42-43. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 224751

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Produktion
Fastkroppsmekanik
Annan medicinteknik

Chalmers infrastruktur