CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-power humidity sensor for RFID applications

Linus Löfgren ; Björn Löfving ; Torbjörn Pettersson ; Britta Ottosson ; Christina Rusu ; Sjeurd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
4M 2008: Proceedings of the 4th International Conference on Multi-material Micro Manufacture (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-23.
CPL Pubid: 224743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur