CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam steering by combing two binary-phase-modulated FLC SLMs

David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tomasz Matuszczyk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Marek Skeren ; Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik)
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X). Vol. 5181 (2003),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-23.
CPL Pubid: 224739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur