CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam Steering Experiment with Two Cascaded Ferroelectric Liquid-Crystal Spatial Light Modulators

David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen Dhavé ; Tomasz Matuszczyk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Marek Skeren ; Björn Löfving
Applied Optics (0003-6935). Vol. 43 (2004), 7, p. 1559-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-23.
CPL Pubid: 224737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur