CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weighted bounds for multilinear square functions

Mahdi Hormozi (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Anh Bui
(2015)
[Preprint]

Let $\vec{P}=(p_1,\dotsc,p_m)$ with $1

Nyckelord: Multilinear singular integrals, weighted norm inequalities, aperture dependenceDenna post skapades 2015-10-23.
CPL Pubid: 224677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur