CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biocompatible Nanocellulose Hydrogels for 3D Bioprinting of Tissue Constructs

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Athanasios Mantas (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; G. T. Gonzalez ; D. Haag
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 21 (2015), p. S224-S224.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-10-22. Senast ändrad 2015-11-02.
CPL Pubid: 224634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur