CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Nanocellulose Alginate Bioink for 3D Bioprinting of Soft Tissue

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Kajsa Markstedt (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Athanasios Mantas (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Ivan Tournier (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Daniel Hägg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 21 (2015), p. S13-S13.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Cell & Tissue Engineering, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell, BiologyDenna post skapades 2015-10-22.
CPL Pubid: 224633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur