CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Bioprinting of Human Chondrocyte-laden Nanocellulose Hydrogels for Patient-specific Auricular Cartilage Regeneration

S. Schwarz ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; N. Rotter ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 21 (2015), p. S373-S373.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Cell & Tissue Engineering, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell, BiologyDenna post skapades 2015-10-22.
CPL Pubid: 224632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur