CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using 3D Bioprinting Technology to Spatially Distribute Chondrocytes and Induced Pluripotent Stem Cells in Nanocellulose Bioink

Daniel Hägg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Theodoros Kalogeropoulos (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Duy Nguyen (Institutionen för biologi och bioteknik) ; Annika Enejder (Institutionen för biologi och bioteknik) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Stina Simonsson
Tissue Engineering Part A. 4th TERMIS World Congress, Boston, MA, USA. SEP 08-11, 2015. (1937-3341). Vol. 21 (2015), p. S180-S180.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Cell & Tissue Engineering, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell, Biology


Meeting abstract. http://www.termis.org/wc2015/Denna post skapades 2015-10-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 224629

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för kemi och kemiteknik
Institutionen för biologi och bioteknik
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur