CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Bioprinting of Human Skin

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; D. Hingert ; S. F. Vega ; D. Haag ; Marica B Ericson
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 21 (2015), Supplement 1, p. S274-S274.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Cell & Tissue Engineering, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell, Biology


Conference: 4th TERMIS World Congress Location: Boston, MA Date: SEP 08-11, 2015 Sponsor(s):TERMISDenna post skapades 2015-10-22. Senast ändrad 2015-11-16.
CPL Pubid: 224628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Polymerkemi
Cellbiologi

Chalmers infrastruktur