CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobility as a Service (MaaS) ur ett individ- och kundperspektiv

Mobility as a Service (MaaS) from an individual and customer perspective

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Transportforum 2016, Linköping, Sweden, January 12-13, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Mobility as a Service (MaaS), UbiGo, field operational test, travel behavior, multimodalDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-22.
CPL Pubid: 224620