CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Implementation and Evaluation of a Roughness Based Friction Model in FE simulations of Sheet Metal Forming

Daniel Wiklund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Larsgunnar Nilsson ; Bertil Nilsson ; Alf Andersson ; Bengt-Göran Rosén ; Lars Gunnarsson
Proceedings of The 12th Nordic Symposium on Tribology, Helsingör, Denmark, 7-9 June 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 22462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för religionsvetenskap och teologi (1954-2006)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tribology of Stamping; The Influence of Designed Steel Sheet Surface Topography on Friction