CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frictional Mechanisms in Mixed Lubricated Regime in Steel Sheet Metal Forming

Daniel Wiklund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Bengt-Göran Rosén ; Lars Gunnarsson
10th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Saint-Étienne, France, 4-7 July 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 22461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tribology of Stamping; The Influence of Designed Steel Sheet Surface Topography on Friction