CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aging bulk modulus obtained from enthalpy and volume relaxations of a-PMMA and its blends with PEO

P Slobodian ; Juliette Vernel (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; V Pelisek ; P Saha ; P Riha ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Josef Kubát (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; I Emri
Mech. Time-Depend. Mater. Vol. 10 (2006), p. 1-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 22458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur