CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualization tool for increased quality of vision

Jörgen Thaung ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur) ; Björn Löfving ; Kajsa Sperling
Proceedings of ARCH12, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Program: http://conferences.chalmers.se/index.php/ARCH/arch12/schedConf/programDenna post skapades 2015-10-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 224574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)

Ämnesområden

Oftalmologi

Chalmers infrastruktur