CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Lubricants Kinematic Viscosity and Steel Sheet Surface-Topography in a Bending Under Tension Friction Test

Anders Wihlborg ; Daniel Wiklund (Institutionen för produktionsteknik) ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för produktionsteknik)
Proceedings of The 2nd World Tribology Congress, Vienna, Austria, 3-7 September 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 22456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tribology of Stamping; The Influence of Designed Steel Sheet Surface Topography on Friction