CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-adjusting dynamic binary phase holograms

Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik ; Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Applied Optics (0003-6935). Vol. 36 (1997), 11, p. 2347-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur