CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam steering with two ferroelectric liquid-crystal spatial light modulators

Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik ; Institutionen för klinisk neurovetenskap) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Optics Letters (0146-9592). Vol. 23 (1998), 19, p. 1541-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur